DOREL Zak�ad Elektroniki
Dobies�aw Hernik
Firma DOREL Zak�ad Elektroniki na rynku  automatyki
przemys�owej istnieje od 1989 roku.

Oferowane przez nas urz�dzenia znajduj� zastosowanie w
sterowaniu maszyn do obróbki drewna i metalu oraz bran�y
wodno-�ciekowej.
Nasze produkty realizujemy z wykorzystaniem najnowocze�niejszych
elementów

Gwarantujemy niezawodno�� w eksploatacji naszych produktów

Firma istnieje na rynku od ponad 10 lat
DOREL Zak�ad Elektroniki